Kutipan SIP Ke-107 “Ramadhan Edition”

Kutipan SIP Ke-107

Kutipan SIP Ke-107

Do’a menjelang berbuka:

Allahuma inni as-aluka bi rohmatika allati wasi’at kulla syaiin in taghfirolli

“Ya allah. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan Rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, supaya memberi ampunan atasku.”

Kutipan#107-Ramadhan 9

[ddownload id=”2199″]

Lihat Data Bantuan