Kutipan SIP Ke-119 “Yang Diharamkan Atas Neraka”

Rasulullah shallahu ‘alaihi wasalam bersabda : “Maukah kalian aku beritahu orang yang diharamkan atas neraka atau orang yang neraka diharamkan atasnya?

yaitu semua kerabat yang lemah lembut, lagi memberikan kemudahan”

[hr. at-tirmidzi dan dishahihkan oleh al albani]

kutipan119-yang-diharamkan-atas-neraka

[ddownload id=”3757″]

Lihat Data Bantuan